ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិសថៃ បានបាញ់កាណុងទឹកដើម្បីបំបែកការធ្វើបាតុកម្ម នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលនគរបាលជាតិ កាលពីថ្ងៃអង្គារ


- ថៃ៖ ប៉ូលិសថៃ បានបាញ់កាណុងទឹកដើម្បីបំបែកការធ្វើបាតុកម្ម នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលនគរបាលជាតិ កាលពីថ្ងៃអង្គារ មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប៉ូលិស ដែលបានបណ្តាឲ្យបាតុករវ័យក្មេងម្នាក់សន្លប់ ដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើងជ័របាញ់ចំក្បាល។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង