ព័ត៌មានជាតិ

នេះជាសកម្មភាពក្រុមការងារស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ វេចខ្ចប់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគ សម្រាប់យកទៅផ្តល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ


នេះជាសកម្មភាពក្រុមការងារស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ វេចខ្ចប់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគ សម្រាប់យកទៅផ្តល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខេត្តរ៉ៈយ៉ង ប្រទេសថៃ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង