ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង់គ្លេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ បានរាយការណ៍ករណីឆ្លង មេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ២៦,៧៥០ ករណី


- អង់គ្លេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ២៦,៧៥០ ករណី និងមានអ្នកស្លាប់ ៦១ នាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងរយៈពេល ២៨ ថ្ងៃ ក្រោយធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ១៩៕

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង