ព័ត៌មានជាតិ

អនុវត្តបម្រាមគោចរ ចាប់ពីម៉ោង ១០ យប់ ដល់ម៉ោង ៣ ភ្លឺ នៅ #រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១


អនុវត្តបម្រាមគោចរ  ចាប់ពីម៉ោង ១០ យប់ ដល់ម៉ោង ៣ ភ្លឺ នៅ #រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

​ អ្នកដែលល្មើស #បម្រាមគោចរ នឹងត្រូវផាកពិន័យ ​ ម៉ូតូ ២០ ម៉ឺនរៀល ​ចំណែក  រថយន្ត ១ លានរៀល ដោយគ្មានការលើកលែងឡើយ!

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង