ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាសន្ន ទួរគីបាន និយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា


- ទួរគី៖ ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាសន្នទួរគីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា ទឹកជំនន់ដ៏ខ្លាំងក្លា និងការរអិលបាក់ដី ដែលបានវាយប្រហារភាគខាងជើងប្រទេសទួរគី បានបណ្តាលឱ្យមនុស្សយ៉ាងតិច ៦ នាក់ស្លាប់ និងម្នាក់បាត់ខ្លួន។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង