ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ បាននិយាយថា


អាល្លឺម៉ង់ ៖ រដ្ឋមន្រ្តីអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ បាននិយាយថា មនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគកូវីដ១៩ រួចហើយគួរតែ ត្រូវបានគេអនុញ្ញាត ឱ្យទៅភោជនីយដ្ឋាន និងរោងកុន រឺកន្លែងផ្សេងៗមុនគេទាំងអស់ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង