ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ខ្លាំង បានបង្កឲ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅផ្នែកខ្លះ នៃរដ្ឋមីឈីហ្គែនសហរដ្ឋអាមេរិក


- ស.រ..អា៖ ភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ខ្លាំង បានបង្កឲ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅផ្នែកខ្លះ នៃរដ្ឋមីឈីហ្គែនសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយបានបិទផ្លូវហាយវេមួយចំនួន ក្នុងសង្កាត់ Detroit ខណៈព្យុះភ្លៀងផ្គររន្ទះ បានវាយប្រហារទូទាំងតំបន់ភាគខាងលិច។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង