ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃពុធ ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះ កំពុងយកដុំថ្ម និងដីភក់ជាច្រើនតោន


- ឥណ្ឌា៖ កាលពីថ្ងៃពុធ ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះ កំពុងយកដុំថ្មនិងដីភក់ជាច្រើនតោន ចេញពីការរអិលបាក់ដីមួយ ដែលបានកប់រថយន្តក្រុងមួយគ្រឿង ដែលមានមនុស្សប្រហែល ២០ នាក់ នៅភាគខាងជើងតំបន់ហិមពាន្ត នៃប្រទេសឥណ្ឌា ហើយរហូតទល់ពេលនេះ មានមនុស្ស ៣ នាក់ហើយបានស្លាប់។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង