ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បាននិយាយថា


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បាននិយាយថា ចិន នឹងបញ្ជូនប្រាក់ជាង ៦ លានដុល្លារអាម៉េរិក ទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ា ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន ២១ ដែលនេះជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញ ពីការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញ ក្រោមរបបយោធា ដែលបានផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង