ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិសថៃ បានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមបាតុករប្រឆាំង នឹងរដ្ឋាភិបាលជាលើកទីពីរ ក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃ កាលពីថ្ងៃពុធ


- ថៃ៖ ប៉ូលិសថៃ បានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាលើកទីពីរ ក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃ កាលពីថ្ងៃពុធដោយបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក និងគ្រាប់កាំភ្លើងជ័រ និងបានដេញចាប់ក្រុមបាតុករ ដែលកំពុងរត់គេចខ្លួន នៅជុំវិញវិមានឯករាជ្យ ក្នុងទីក្រុងបាងកក បន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំង នឹងរដ្ឋាភិបាល និងយន្តការដោះស្រាយវិបត្តិឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ក្នុងប្រទេស។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង