ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសប្រ៊ុយណេ បានរាយការណ៍ករណី ឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីចំនួន ៤២ ករណីកាលពីថ្ងៃចន្ទ


- ប៊្រុយណេ៖ ប្រទេសប្រ៊ុយណេ បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីចំនួន ៤២ ករណីកាលពីថ្ងៃចន្ទ ជាកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃមួយ បន្ទាប់ពីបានរកឃើញករណីឆ្លងក្នុងស្រុកលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ១៥ ខែមកនេះ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង