ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីន បាននិយាកាលពីថ្ងៃចន្ទនេះថា


- ហ្វីលីពីន៖ ក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីន បាននិយាកាលពីថ្ងៃចន្ទនេះថា មន្ទីរពេទ្យជាច្រើនកន្លែង នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ណែនណាន់តាន់តាប់ដោយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដោយសារកើនឡើង ករណីឆ្លងមេរោគរាតត្បាតបំប្លែងខ្លូន Delta យ៉ាងគំហុគ នៅពាសពេញប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង