ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

វ៉ាក់សាំង COVID-១៩ របស់ចិនកំពុង មានប្រៀបជាងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមអ្នកផលិត ឱសថលោកខាងលិច


ចិន ៖ វ៉ាក់សាំង COVID-១៩ របស់ចិនកំពុងមានប្រៀបជាងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមអ្នកផលិតឱសថលោកខាងលិច ចំពោះការ ប្រជែងទីផ្សារវ៉ាក់សាំង COVID-១៩ នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងទួរគីបានចាប់ផ្តើម យុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការដ៏ធំមួយរបស់ចិន នៅសប្តាហ៍នេះ ហើយប្រទេសប្រេស៊ីល ជាប្រទេសបន្ទាប់ ដែលនឹងចាប់ផ្តើម នៅពេល ឆាប់ៗនេះ ជាពិសេសសូម្បីតែសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហុងគ្រី ក៏បានចុះហត្ថលេខាទិញវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនផង ដែរ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង