ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បានប្រាប់ពិភពលោក កាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បានប្រាប់ពិភពលោក កាលពីថ្ងៃចន្ទថាការឡើងកំដៅផែនដី កំពុងកើនឡើងដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់មួយ ដែលស្ទើតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទៅហើយ បន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍គ្រោះធម្មជាតិ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើន ជាពិសេសគ្រោះមហន្តរាយ ភ្លើងឆេះព្រៃជាង ៥សែនហិចតានៅ California កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង