ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការតវ៉ាប្រឆាំង នឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ទុះឡើង ទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ ការតវ៉ាប្រឆាំង នឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ទុះឡើងទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដើម្បីរំលឹកខួបនៃការបង្ក្រាបយ៉ាងបង្ហូរឈាមលើចលនាបះបោរឆ្នាំ ១៩៨៨ ប្រឆាំងនឹងរបបយោធាមុន។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង