ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សេតវិមានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានបញ្ជាក់ថា អាម៉េរិកអាច នឹងតម្រូវឱ្យភ្ញៀវមកពីបរទេស


- ស.រ.អា៖ សេតវិមានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានបញ្ជាក់ថា អាម៉េរិកអាច នឹងតម្រូវឱ្យភ្ញៀវមកពីបរទេស ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង ២ដូសរួច ទើបអាចធ្វើដំណើរចូលមកអាម៉េរិកបាន ដែលនេះជាផែនការមួយ ដើម្បីបើកដំណើរច្រកផ្លូវអន្តរជាតិឡើងវិញ ប៉ុន្តែបាននិយាយថា ខ្លួននៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយទេហើយក៏នឹងមិនដកការរឹតបន្តឹងភ្លាមៗ នោះដែរ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង