ព័ត៌មានជាតិ

អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ១៩ រកឃើញអ្នកឆ្លង វីរុសកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨ នាក់ (ស្រី ៥)


 អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ១៩ រកឃើញអ្នកឆ្លង វីរុសកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨ នាក់ (ស្រី ៥) នៅក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរក អ្នកសង្ស័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកដែលបានឆ្លង វីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី Delta កាលពីយប់ថ្ងៃទី ២ សីហា នៅ ភូមិតាងួន សង្កាត់កាកាប១ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ។ យ៉ាងណាមិញ ករណីរកឃើញថ្មីនេះ មិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជា ករណីឆ្លងវីរុសបំប្លែងថ្មី Delta នោះទេ ដោយក្រុការងារពាក់ព័ន្ធកំពុងវិភាគសំណាក លម្អិត នៅមន្ទីរពិសោធន៍។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង