ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចក្រភពអង់គ្លេស នឹងអនុញ្ញាតឱ្យភ្ញៀវទេសចរ ដែលបានទទួល វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩


- អង់គ្លេស៖ ចក្រភពអង់គ្លេស នឹងអនុញ្ញាតឱ្យភ្ញៀវទេសចរដែលបានទទួល វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ពេញលេញមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាម៉េរិកមិនចាំបាច់ធ្វើចាត្តាឡីស័កទៀតទេ ក្រោយមកដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួន ចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយ ដែលនេះជាការទន្ទឹងរង់ចាំអស់ពេលជាយូរមកហើយ របស់បណ្តាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ និងក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍នានា។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង