ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នៅថ្ងៃពុធនេះ អភិបាលរដ្ឋ NSW នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី លោកស្រី Gladys Berejiklian


- អូស្ត្រាលី៖ នៅថ្ងៃពុធនេះ អភិបាលរដ្ឋ NSW នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី លោកស្រី Gladys Berejiklian ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសពីផែនការបិទខ្ទប់ទីក្រុង Sydney រយៈពេល៤ សប្តាហ៍ទៀត ខណៈរបាយការណ៍ឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ប្រចាំថ្ងៃ នៅតែបន្តកើនឡើង។

# ប្រភព SBS

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង