ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់​បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែល​ពុំទាន់​បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី១


រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់​បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែល​ពុំទាន់​បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី១ សូមបងប្អូនរួសរាន់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប​ចាប់ពីថ្ងៃ​ជូនដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២១ ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង ០៧:៣០ ដល់ម៉ោង​១១:៣០នាទី និងពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង ១៣:០០ ដល់ម៉ោង ១៦:០០នាទី និងត្រូវទំនាក់ទំនង យកប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលខ្លួនរស់នៅ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង