ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំបំផុត នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បានបំផ្លាញផ្ទះជាច្រើនខ្នង នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល


- ភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំបំផុត នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បានបំផ្លាញផ្ទះជាច្រើនខ្នង នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល និងបានបង្កការលំបាកដល់អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ ខណៈអគ្គីភ័យកំពុងឆេះរាលដាល និងគំរាមកំហែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជន នៅទូទាំងភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិក។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង