ព័ត៌មានជាតិ

ព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១នេះ កម្ពុជាបានត្រៀមរថយន្តចំនួន ៣គ្រឿង


សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទវ៉ាក់សាំង(សុីណូហ្វាម) ចំនួន ១លានដូស ដែលកម្ពុជាយើងបានបញ្ជាទិញ ពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។
ដោយ: ទទក

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង