ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្នុងទីក្រុងអាតែន កាលពីថ្ងៃពុធ ប៉ូលិសក្រិកបានបាញ់ ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក និងកាណុងបាញ់ទឹក


- ក្រិក៖ ក្នុងទីក្រុងអាតែន កាលពីថ្ងៃពុធ ប៉ូលិសក្រិកបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក និងកាណុងបាញ់ទឹក ដើម្បីបំបែកបាតុកររាប់ពាន់នាក់ ដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាល កាលពីដើមខែកក្កដា ដែលបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់ ចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង នឹងមេរោគកូវីដ១៩។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង