ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ បានជូនដំណឹងថា


ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ បានជូនដំណឹងថា រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ សម្រេចអនុគ្រោះដល់ពលករបរទេសសញ្ជាតិកម្ពុជា ឡាវ និងភូមា ចំនួន៤ក្រុម​ ក្នុងកំឡុងពេលការរីករាលជំងឺកូវីដ១៩​រលកថ្មី។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង