ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កងទ័ពចិន បានព្រមានថាទំនប់ទឹក នៅកណ្តាលប្រទេស


- ចិន៖ កងទ័ពចិន បានព្រមានថាទំនប់ទឹកនៅកណ្តាលប្រទេស "អាចនឹងដួលបាក់រលំគ្រប់ពេល បន្ទាប់ពីរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារព្យុះដ៏ខ្លាំង ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ៣ នាក់ និងធ្វើឲ្យតំបន់នេះជាប់គាំង។

# ប្រភព Rueters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង