ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ជំនន់ទឹកភ្លៀងបានវាយប្រហារតំបន់ជាច្រើន នៅភាគកណ្តាលប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារ


- ចិន៖ ជំនន់ទឹកភ្លៀងបានវាយប្រហារតំបន់ជាច្រើន នៅភាគកណ្តាលប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារ បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខុសប្រក្រតី បង្កឲ្យប្រព័ន្ធផ្លូវក្រោមដី នៅក្នុងទីក្រុង Zhengzhou ជន់លិចដោយទឹកជំនន់យ៉ាងជោគជាំ។

# ប្រភព Ap

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង