ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះជាង ៤ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល កាលពីថ្ងៃចន្ទ


- សេដ្ឋកិច្ច៖ តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះជាង ៤ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលកាលពីថ្ងៃចន្ទ ដែលជាថ្ងៃធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីខែមីនា បន្ទាប់ពី OPEC + យល់ព្រមពន្លឿនបញ្ចេញលក់ទិន្នផលប្រេង ដោយសារមានការភ័យខ្លាចលើសតម្រូវការទីផ្សារ បង្កឡើងដោយវិបត្តិមេរោគឆ្លងកូវីដ ១៩ នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន ដែលកំពុងគំរាមកំហែងដល់តម្រូវការទីផ្សារប្រេង។

# ប្រភព Reuters News

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង