ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ លោកស្រី អេនជេឡាមឺរែល បានពិពណ៌នាទឹកជំនន់ ដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្នែកខ្លះនៅទ្វីបអឺរ៉ុប


- អាល្លឺម៉ង់៖ អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ លោកស្រី អេនជេឡាមឺរែល បានពិពណ៌នាទឹកជំនន់ ដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្នែកខ្លះនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ថាជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដ៏គួរឱ្យរន្ធត់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បន្ទាប់ពីចំនួនអ្នកស្លាប់ នៅទូទាំងតំបន់បានកើនឡើងដល់ ១៨៨ នាក់ និងស្រុក Bavaria បានរងការបំផ្លាញដោយអាកាសធាតុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង