ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចំនួនវេជ្ជបណ្ឌិតស្លាប់ ដោយសារមេរោគកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី


- ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ ចំនួនវេជ្ជបណ្ឌិតស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពាក់កណ្តាលខែកក្កដានេះ ខណៈវីរុសបំប្លែងខ្លូន Delta បានជំរុញករណីឆ្លងមេរោគ ដែលកំពុងផ្ទុះឡើងយ៉ាងគំហុក កាន់តែឆ្លងរីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេស។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង