ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ជប៉ុនមន្ត្រីក្នុងតំបន់ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ចំនួនអ្នកស្លាប់


- ជប៉ុន៖ មន្ត្រីក្នុងតំបន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចំនួនអ្នកស្លាប់ នៅក្នុងគ្រោះរអិលបាក់ដី ដែលបានវាយប្រហារទីក្រុងរមណីយដ្ឋាន Atami ក្នុងប្រទេសជប៉ុន បានកើនឡើងដល់ ១៥ នាក់ ខណៈអ្នកជួយសង្គ្រោះរាប់រយនាក់កំពុងបន្តស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនរាប់សិបនាក់ទៀត។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង