ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស ៤២ នាក់បានស្លាប់នៅ ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍


- អាល្លឺម៉ង់៖ យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស ៤២ នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខណៈទឹកទន្លេហើម ដែលបណ្តាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង នៅទូទាំងអឺរ៉ុបខាងលិច និងបានហូរកាត់តាមទីប្រជុំជន និងភូមិនានា ព្រមទាំងបានបង្កឲ្យរថយន្តជាច្រើនគ្រឿង និងផ្ទះសំបែងបានរងការបំផ្លេចបំផ្លាញហើយមនុស្សជាច្រើនបានជាប់នៅលើដំបូលផ្ទះ។

# ប្រភព Rueters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង