ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលីសនៅទីក្រុងប៉ារីស បានប៉ះទង្គិចជាមួយ ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំង នឹងផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron


- បារាំង៖ ប៉ូលីសនៅទីក្រុងប៉ារីស បានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំង នឹងផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron ដែលបានទាមទារអោយមានប័ណ្ណបញ្ជាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ រួចឬការធ្វើតេស្ត PCR បង្ងាញថាអវិជ្ជមាន ទើបអាចចូលភោជនីយដ្ឋាន និងរោងកុនចាប់ពីខែក្រោយនេះ។

# ប្រភព Rueters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង