ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស ២ នាក់បានស្លាប់និង ១០ នាក់បាត់ខ្លួន


- ឥណ្ឌា៖ យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស ២ នាក់បានស្លាប់និង ១០ នាក់បាត់ខ្លួន បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌា ដែលបានបង្កឱ្យមានការបាក់ដី និងជំនន់ទឹកភ្លៀងភ្លាមៗ និងបានបំផ្លាញផ្ទះ ផ្លូវថ្នល់ឲ្យខូចខាត ព្រមទាំងហូរនាំរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងតាមខ្សែទឹក។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង