ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Khairy Jamaluddin រដ្ឋមន្រ្តីសម្របសម្រួល កិច្ចការពង្រឹងប្រព័ន្ធស៊ាំមការពារមេរោគកូវីដ១៩ របស់ម៉ាឡេស៊ី


- ម៉ាឡេស៊ី៖ លោក Khairy Jamaluddin រដ្ឋមន្រ្តីសម្របសម្រួល កិច្ចការពង្រឹងប្រព័ន្ធស៊ាំមការពារមេរោគកូវីដ១៩ របស់ម៉ាឡេស៊ី បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា បុគ្គលិកសុខាភិបាលសរុបចំនួន ២០៤ នាក់ បំរើការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងមួយក្នុងរដ្ឋ Selangor នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ១៩។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង