ព័ត៌មានជាតិ

នេះជាសកម្មភាពមួយរបស់កងទ័ព ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩


នេះជាសកម្មភាពមួយរបស់កងទ័ព ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាជន ក្នុងក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។
រូបភាព: កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ៥១

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង