ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មនុស្សមួយក្រុម ដែលមានជនជាតិកូឡុំប៊ីផង និងដើមកំណើតអាម៉េរិកសញ្ជាតិហៃទីផង


- ហៃទី៖ មនុស្សមួយក្រុម ដែលមានជនជាតិកូឡុំប៊ីផង និងដើមកំណើតអាម៉េរិកសញ្ជាតិហៃទីផង ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថា បានធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីហៃទី លោក Jovenel Moise បានប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតថា ពួកគេនៅទីនោះដើម្បីចាប់ខ្លួនលោក តែមិនបានសម្លាប់លោកទេ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង