ព័ត៌មានជាតិ

ទីកន្លែងមកទទួលឧបករណ៍តេស្ដរហ័ស៖ មណ្ឌលផ្តល់សេវាសាធារណៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ "ក" នៃទីស្ដីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ (Google Map https://goo.gl/maps/Jkz3QxfjwVGUZ8gR9)


ដើម្បីពន្លឿន និងសម្រួលដល់ការមកទទួលយកឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ បន្ថែមពេលវេលាធ្វើការងារនេះ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៦ល្ងាច។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងទូរសព្ទលេខ 123 / 067 818 782 / 017 848 108 / 077 867 957 នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬដាក់សំណើសុំបញ្ជាទិញតាមរយៈតំណភ្ជាប់ https://mptc.gov.kh/rt/

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង