ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Kim Boo-kyum បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថា


- កូរ៉េខាងត្បូង៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Kim Boo-kyum បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថា ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នឹងបង្កើនការរឹតត្បិត ដើម្បីការពារមេរោគកូវីដ១៩ ដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយ នៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូល និងតំបន់ជិតខាងមួយចំនួនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង