ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលថៃ និយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា


- ថៃ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលថៃ និយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ខ្លួនបានស្នើឱ្យមានចំណាត់ការថ្មី លើការធ្វើដំណើរ និងការរឹតបន្តឹងឲ្យតឹងរ៉ឹងជាងនេះទៀត នៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដើម្បីខ្ទប់ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ខណៈប្រទេសនេះ បានរាយការណ៍ពីករណីមនុស្សស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃចំនួន ៧៥ នាក់ ដោយសារវីរុសនេះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង