ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី កំពុងប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងនូវករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩


- ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី កំពុងប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងនូវករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ខណៈមន្ទីរពេទ្យនានា កំពុងវីវកដោះស្រាយចំនួនអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដ៏ច្រើនលើសលុប ស្របពេលកង្វះអុកស៊ីសែនយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង