ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមទិន្នន័យជាផ្លូវការបានឱ្យដឹងថា ចំនួនករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់


- អាល្លឺម៉ង់៖ យោងតាមទិន្នន័យជាផ្លូវការបានឱ្យដឹងថា ចំនួនករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បានកើនឡើងជាថ្មីម្តងទៀត កាលពីថ្ងៃពុធ បន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ អស់រយៈពេលជាងពីរខែហើយ ករណីថ្មីភាគច្រើន គឺជាករណីឆ្លងមេរោគបំប្លែងខ្លួន តាំងពីចុងខែមិថុនាមកម្លេះ។

# ប្រភព Rurters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង