ព័ត៌មានជាតិ

យោងតាមរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា


នាថ្ងៃទី៥ ​ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ យោងតាមរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា រយៈពេលឆមាសទី១នាឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករមានចំនួនសរុប២៨ម៉ឺនតោន។ ក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅកាន់ប្រទេសចិនមានចំនួនរហូតដល់១៤.៣ម៉ឺនតោន ស្មើនឹង៥១%នៃការនាំចេញអង្ករសរុប។ ប្រទេសចិននៅតែជាទីផ្សារនាំចេញអង្ករធំជាងគេសម្រាប់កម្ពុជា៕
ប្រភព: ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង