ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន បានដកស្រង់សម្តីលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Li Keqiang ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថា


- ចិន៖ ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន បានដកស្រង់សម្តីលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Li Keqiang ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថា ចិនសង្ឃឹមថា នឹងអាចលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយស្ថេរភាព ជាមួយនឹងអង់គ្លេស បន្ទាប់ពីប្រទេសទាំង២ មានភាពល្អក់ កករនឹងគ្នាជុំវិញបញ្ហារឿង នៅហុងកុងនិងការចោទប្រកាន់ ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស លើជនជាតិភាគតិច Uyghur ក្នុងតំប់ស៊ីនជាំងប្រទេសចិន។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង