ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលបង់ក្លាដែស បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា


- បង់ក្លាដែស៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលបង់ក្លាដែស បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ប្រទេសបង់ក្លាដែស នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគ COVID-19 AstraZeneca ចំនួន ១ លានដូសពីកម្មវិធី COVAX ក្រោមការគាំទ្រដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក នៅខែនេះ ហើយវិទ្យាស្ថានផលិតឱសថ Serum របស់ប្រទេសឥណ្ឌា នឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញឲ្យមកបង់ក្លាដែស ចាប់ពីខែសីហានេះ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង