ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីគយក្នុងប្រទេសថៃ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថា


- ថៃ៖ មន្ត្រីគយក្នុងប្រទេសថៃ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថា ពួកគេរឹបអូសបានគ្រឿងញៀនហេរ៉ូអ៊ីន ដ៏ច្រើនបំផុតនៅឆ្នាំនេះ គឺជិត ៣១៥ គីឡូក្រាម ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង ៩៤៣,៨៩ លានបាត ប្រហែល ៣០ លានដុល្លារអាមេ៉រិក។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង