ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង បានរកឃើញករណី អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន២៨នាក់ បន្ថែមទៀត


រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង បានរកឃើញករណីអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន២៨នាក់ បន្ថែមទៀត ( ស្លាប់២នាក់ ) នៅថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) នៅមូលដ្ឋានក្នុងស្រុកចំនួន១០ និងមកពីខេត្តកណ្ដាល ១នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង