ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយកប្រតិបត្តិអាម៉េរិកម្នាក់ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា អាជីវកម្មចន្លោះពី ៨០០ ទៅ ១,៥០០


- នាយកប្រតិបត្តិអាម៉េរិកម្នាក់ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា អាជីវកម្មចន្លោះពី ៨០០ ទៅ ១ ៥០០ នៅជុំវិញពិភពលោកបានរងផលប៉ះពាល់ ដោយសារការវាយប្រហាររបស់កម្មវិធីអេឡិចត្រូនិច ransomware ដែលនឹងចូលទៅបំផ្លាញកម្មវិធីទិន្នន័យរបស់ពួកគេ ជាពិសេសគោលដៅសំខាន់របស់ hacker គឺផ្តោតលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន Kaseya របស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង