ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋម៉ារ៉ុក MAP បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- ម៉ារ៉ុក៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋម៉ារ៉ុក MAP បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Sothema របស់ម៉ារ៉ុក នឹងចាប់ផ្តើមផលិតវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ Sinopharm របស់ចិន ចំនួន ៥លានដូសក្នុង ១ខែ ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងជើងមួយនេះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង