ព័ត៌មានជាតិ

សម្រេច បិតខ្ទប់ ផ្សារស្គន់ថ្មី បណ្តោះអាសន្ន ចំនួន ២​ សប្តាហ៍


សម្រេច បិតខ្ទប់ ផ្សារស្គន់ថ្មី បណ្តោះអាសន្ន ចំនួន ២​ សប្តាហ៍ ស្ថិតនៅ ភូមិស្គន់​ ឃុំ​ សូទីប​ ស្រុកជើងព្រៃបងប្អូនអាជីវករ មានជំងឺកូវីដ-១៩​ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង