ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ព្យុះត្រូពិក Elsa ដែលបក់បោកនៅភាគខាងកើត ប្រទេសគុយបា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


- គុយបា៖ ព្យុះត្រូពិក Elsa ដែលបក់បោកនៅភាគខាងកើតប្រទេសគុយបា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់បក់ខ្លាំង ក្នុងតំបន់កោះការ៉ាអ៊ីប ខណៈកោះហ្សាម៉ាអ៊ីក និងកោះដទៃទៀតក៏កំពុងប្រឈមនឹងព្យុះបោកបក់ដ៏ខ្លាំងក្លានេះផងដែរ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង